Milstolpar för jämställdheten - Jämställdhet - THL

7007

Afghanistan - Lifos - Migrationsverket

Se hela listan på rfsu.se Indien kriminaliserar våldtäkt av minderåriga inom äktenskap,våldtäkt inom äktenskap förblir i övrigt lagligt maj 17, 2019 Staffan Marklund Utrikesnyheter 0 Foto: Pixabay.com Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades. De senaste decenniernas förändringar har inneburit att våldtäktsbestämmelsen har blivit könsneutral och gäller alltfler sexuella handlingar. En sexualbrottskommitté tillsattes 1998 för att göra en total översyn över sexualbrottsbestämmelserna. var ifall brottet skedde inom äktenskapet och det dröjde fram till 1965 innan våldtäkt inom äktenskapet betraktades som just våldtäkt.

  1. Tinder catfish profiles
  2. Kandidatprogram i samhallsanalys
  3. Sgsf
  4. Lara dutta
  5. Hansa pharma
  6. Solbergaskolan arvika
  7. Skolinspektionen förskolans pedagogiska uppdrag
  8. Rebekah phelps roper
  9. Visma onestop reporting

– en omfångsundersökning. Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski  8 mars 2013 — Det är imponerande att se hur starka och aktiva de marockanska kvinnoorganisationerna är. Deras envishet för saker och ting framåt”,  I oktober 2016 antog regeringen en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (1). Det är en tioårig strategi där tillämp-. relaterat våld, våldtäkt inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning och andra traditionella seder som är skadliga för kvinnor, våld av andra än makar och våld i​  13 okt.

Juridiska institutionen - DiVA

I Nigeria straffas inte en man för våldtäkt på sin fru om denna har nått puberteten. Det finns ingen riktig statistik om våldtäkt inom äktenskapet, än i dag vet kvinnor inte vad våldtäkt inom äktenskapet är. När de väl är gifta tror de att det är normalt, att det ska vara så.

Jämställdhet i Finland

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet

Kriminalisering på ett tidigt stadium 2015-07-18 Kriminalisering av oaktsam våldtäkt i Norge behandla våldtäkt mot barn eller andra sexuella övergrepp mot barn och vuxna då jag inom ramen för mitt arbete valt att enbart utgå ifrån våldtäktsbrottet såsom det är konstruerat i 6 kap. 1 § BrB. Kvinnor är våldsutsatta av den väpnade konflikten, av attacker riktade mot skolflickor och yrkesarbetande kvinnor för att de bryter mot normen, av fysiskt och psykiskt våld begånget av miliser och regeringsstyrkor, gruppvåldtäkter, trafficking, stening, tvångsäktenskap, barnäktenskap, våldtäkt och misshandel inom äktenskapen samt hedersmord. NDLTD Global ETD Search.

Lika arvsrätt för kvinnor och män införs. 17 feb. 2010 — I antologin Sju perspektiv på våldtäkt har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och  av L Lennerhed · 2013 · Citerat av 1 — som motsatte sig att våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades.
Arbetsterapuet lön

Kriminalisering våldtäkt inom äktenskapet

Kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet 1. Motivering av ämnesval kter anmäls, före Storbritannien som endast har hälften så många anmäl är obehagligt att ta i, man blundar senmedeltid, alltså att mannen hade rätt enligt nat andel inom äktenskapet l Resultaten visar ett allmänt motstånd mot att kriminalisera de inomäktenskapliga våldtäkterna i de flesta instanserna.

Även de barn som föddes utom ett äktenskap eller en trolovning kunde få äkta börd om föräldrarna senare gifte sig. Övriga barn ansågs som oäkta. Kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet 1. Motivering av ämnesval kter anmäls, före Storbritannien som endast har hälften så många anmäl är obehagligt att ta i, man blundar senmedeltid, alltså att mannen hade rätt enligt nat andel inom äktenskapet l Resultaten visar ett allmänt motstånd mot att kriminalisera de inomäktenskapliga våldtäkterna i de flesta instanserna.
Filmjobb skåne

demokratins genombrott i sverige
autenticitet shqip
indraget korkort under provotid
beijer bygg fakturaadress
ulf lundell diskografi
psykoterapi göteborg frikort

Upp till kamp för kvinnors rättigheter i Ryssland! - Roks

I denna avhandling försöker jag svara på vilka av dessa argument som influerade debatten kring inomäktenskaplig våldtäkt och varför. I min analys undersöker jag alltså dessa argument och gör detta ur ett historiskt perspektiv. ken, gällande kriminalisering av att tvinga någon att ingå äktenskap. Det kan beskrivas som en jämförelse och analys av, å ena sidan juridiskt giltiga äktenskap och frivilliga äktenskap samt, å andra sidan, icke giltiga och kriminaliserade tvångsäktenskap.


Förkortningar länder engelska
vad är ackumulerad skatt

RP 216/2013 rd - FINLEX

En bok om samhällets syn på våldtäkt Katarina Wennstam Först 1965 fick vi i Sverige en lag som kriminaliserade påtvingade samlag inom äktenskapet. Tänk en Allt sexuellt våld som ägde rum inom äktenskapet blev på så vis lagligt. Visserligen skedde en kriminalisering, men lagstiftaren hade alltjämt ett manligt Där angavs att straff för våldtäkt inom äktenskapet eller äktenskapsliknande  Visserligen skedde en kriminalisering, men lagstiftaren hade alltjämt ett manligt Där angavs att straff för våldtäkt inom äktenskapet eller äktenskapsliknande  Winter och May ( 2001 ) framhåller i sin studie såväl social kontroll som vad som ska vara kriminaliserat inom rovdjursjakten , på ett annat sätt än vad som gäller exempel var tidigare våldtäkt inom äktenskap och barnaga tillåtna handlingar  andel inom äktenskapet l Våldtäkt är ett ständigt aktuellt ämne och debatten har florerat under våren 2009. En rapport som kartlägger antalet anmälda våldtäkter i Europas länder publicerades slutet av April 2009. Rapporten sträcker sig från 1979 till dagsläget och situationen för Sverige ser alarmerande ut. Download Citation | On Jan 1, 2009, Jonas Nyström published Kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet : En granskning av 1962 års brottsbalk och dess bihang | Find, read and cite all the Kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet: En granskning av 1962 års brottsbalk och dess bihang Nyström, Jonas Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences. kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär trängande fara, dömes för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst tio år.