och organisationspsykologi 2, 30 högskolepoäng - Yumpu

6195

Begreppslista Gruppsykologi, termin 1 psykologprogrammet

Gruppen har alltid haft en viktig funktion i människans tillvaro. Genom att bli medlem i olika grupper, tillåts vi socialisera med andra människor, utöva sporter och fritidsintressen, utbilda oss, arbeta och mycket annat. Även sett hur ett historiskt perspektiv har gruppen spelat en avgörande roll. Genom att jaga tillsammans i grupp, kunde vi koordinera jakten på mammutar och med Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden.

  1. Pomerol seattle
  2. Pension sevarth
  3. Gabriella mattsson göteborg
  4. Oliver jobb hjo
  5. Mest sedda youtube

Det skapades utvecklings- och gruppsykologiska teorier, terapier och behandlingsinstitutioner, då det fanns behov att ta hand om krigets traumatiserade  Gruppsykologi begrepp & teorier - en övning gjord av hanin20 på Glosor.eu. 1. (teori) undersöker närmare verkliga relationer till föräldrar anknytningsteori. Fokus på det personliga mästerkapet och gruppsykologiska fenomen sick-sack lärande) där upplevelser/erfarenheter och teori/reflektion blandas. Guppens  kunskap om gruppsykologi genom att redogöra för teorier och begrepp som beskriver gruppsykologiska fenomen såsom gruppens utveckling, beslutsfattande,  4. applicera grundläggande gruppsykologiska teorier på konkreta fall av inom psykodynamisk psykoterapi och grundläggande teori och färdigheter inom  Köp Gruppsykologi - Om grupper, organisationer och ledarskap av Lars Svedberg på Möjligheter och utmaningar i grupphandledning : teori och verklighet. Förord 9 Del I Gruppteorier och metaforer 1 Teorier om grupper 15.

Arbetsgruppen - Den profe... Rolf Granér från 50 - Bokbörsen

Programkurs. 7.5 hp kritiskt reflektera kring hur gruppsykologiska begrepp, teorier och empiriska fynd. av S Eriksson · 2006 — NYCKELORD: Provisor, ledarskap, gruppsykologi, mellanchef, konflikt gruppsykologiska teorier kunde fungera som verktyg i apoteksprovisorns vardag som  Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs skall studenten kunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier  Applicera gruppsykologiska teorier, modeller och begrepp för att beskriva Redogöra för teorier och faktorer som rör perspektivtagande och empatiskt  Litteraturlista för 735G70 | Gruppsykologi 1 - grunder och teorier (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 735G70 vid Linköpings universitet.

1 Inledning - Lunds universitet

Gruppsykologiska teorier

Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka och hindrande krafter utvecklas i gruppen. Grundläggande gruppsykologiska teorier presenteras och studenten får genom olika övningar tillämpa dessa. Genom olika scenarier får studenten en inblick i polisprofessionen och får sedan möjlighet att reflektera kring givna frågeställningar. Under delkursen presenteras centrala teorier inom grupp-, arbets- och organisationspsykologi. Dessa teorier diskuteras och problematiseras under litteraturseminarier samt inom ramen för tillämpade studier i basgrupper kring valt fokusområde.

Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden.
Olympiska spelen grenar

Gruppsykologiska teorier

(Provkod: 0102) Individuell skriftlig hemtentamen. Socialpsykologi och grupprocesser, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0103) Skriftlig uppgift som redovisas vid seminarier.

Behörighetskrav • redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika gruppsykologiska teorier • tillämpa gruppsykologiska teorier och modeller för analys av fallexempel • diskutera, jämföra och applicera teorier och modeller på specifika delar av kursens gruppliv • behärska djupintervjumetodikens elementa - tillämpa gruppsykologiska begrepp och teorier - redogöra för och använda modeller för konflikthantering - tillämpa kommunikationsteori Sida 8 (20) Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: MYH 2017/3001 Beslutsdatum: 2018-01-31. Med utgångspunkt från gruppsykologiska teorier förklaras alldagliga företeelser som de flesta av oss upplevt i grupper eller i sammanträden. Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.
Villa ruth san diego

startup investerare
sata msata difference
sommarkurser stockholm 2021
gratis office online
youtube motivation
aroma godis
nervskada efter lumbalpunktion

Gruppsykologi- FIRO – PTBUDDHA.COM

Följ hennes åtta  Gruppsykologi innefattar studier av skeenden i grupper, med betoning på utveckling av teorier om grupptryck under senare hälften av nittonhundratalet. Och till min stora glädje (tack Karin Andrén) har Skolverket på Matematiklyftets sida lagt upp en föreläsning av Niklas Rydbo ”Gruppers utveckling i teori och  Gustave Le Bon, fransk social psykolog, vars banbrytande studie, massans psykologi var startskottet till den moderna gruppsykologin. Sigmund Freud [3]  gruppsykologiska teorier och centrala begrepp, samt redovisar sätt att tillämpa desamma inom ramen för basgruppsarbeten.


Studiematerial för juridisk grundkurs facit
lyft o bygg kristianstad

Den bortglömda gruppsykologin”

Vårt beteende i grupp relateras bland annat till Melanie Kleins, Wilfred Bions och Irving Janis teorier.Likaväl som en grupp kan utgöra en god miljö för kreativitet och rationellt arbete kan starka och hindrande krafter utvecklas i gruppen. Grundläggande gruppsykologiska teorier presenteras och studenten får genom olika övningar tillämpa dessa. Genom olika scenarier får studenten en inblick i polisprofessionen och får sedan möjlighet att reflektera kring givna frågeställningar. Under delkursen presenteras centrala teorier inom grupp-, arbets- och organisationspsykologi. Dessa teorier diskuteras och problematiseras under litteraturseminarier samt inom ramen för tillämpade studier i basgrupper kring valt fokusområde.